Auriolla työntekijän mielipide merkitsee

Auriolla reilut kaksi vuotta työskennellyt Jutta Laakkonen pitää työtään monipuolisena ja mielenkiintoisena. Parasta työssä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittää omaa ja samalla myös yrityksen toimintaa yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Aurio Hoivalla lähihoitajana aloittanut Laakkonen on kahdessa vuodessa ehtinyt laajentamaan työnkuvaansa. Nykyään omaan vastuualueeseen kuuluu myös työnjako. 

– Jaan asiakaskäynnit hoitajille, katson käyntimuutokset ja hoidan kaikki mitä asiakaskäynteihin liittyy. Hoidan lisäksi apteekkitilaukset ja asiakkaiden palvelupäivitykset sekä tehtävämuokkaukset niin, että kaikki tiedot ovat ajantasaisia. Lisäksi teen myös asiakaskäyntejä lähihoitajana

Mahdollisuus ottaa uutta roolia ja kehittyä työssä oli Laakkoselle mieleinen haaste. Aurio on tällä hetkellä kovasti kasvava yritys ja Laakkonen saanut kasvaa, kehittyä ja kehittää toimintaa kasvavan yrityksen mukana.

– Kenttätyössä näkee asioita, joita voisi kehittää. Olen ottanut asioita puheeksi palavereissa ja arkisissa kohtaamisissa työpaikalla. Ehdotuksiini on suhtauduttu hyvin ja rohkealla kokeiluperiaatteella on yhdessä päädytty positiivisiin muutoksiin. On mukavaa, kun pääsee itse kehittämään työpaikkaansa ja tulemaan kuulluksi.

Työntekijää kuunnellaan Auriolla erinomaisen hyvin. Kehitysehdotukset eivät jää vain puheen tasolle, vaan niitä viedään käytäntöön jatkuvasti.”

Esimiestoiminta on Auriolla Laakkosen mukaan laadukasta ja työnjohtajat kuuntelevat työntekijöitä. Kuuntelu ei jää sananhelinäksi, vaan työntekijöiden kehitysehdotuksiin myös tartutaan.

– Alusta asti on kuunneltu ja kannustettu ehdottamaan kaikkea mitä mieleen tulee. Vaikka yrityksen kasvu on ollut nopeaa, siitä ei olla tingitty.

Aiemmin kunnan virassa Laakkonen pitää nykyisessä työssään suurimpana erona nimenomaan vaikutusmahdollisuuksia.

– Kaupungilla vaikutusmahdollisuuksia ei ollut paljoa, vaikka asiakastyö olikin samankaltaista.

Ja vaikka asiakastyössä pätevät samat hoitotyön ammattiin liittyvät tehtävät, on selkeitä eroja havaittavissa.

– Meillä Auriolla huomioidaan hoitajien tauot, matkat ja rasitus huomattavasti paremmin. Julkisella puolella takaraivossa painoi koko ajan ajatus, että pitää saada asiakas nopeasti hoidettua, jotta pääsee siirtymään seuraavalle. Pää ei pysynyt työssä samalla tavalla mukana, joka on valitettava asia henkilökohtaisesti ihmisten kanssa työskennellessä.

”On mukavaa, kun pääsee itse vaikuttamaan ja kehittämään omaa työtään.”

Ja mikäli yllätyksiä tulee ja aika meinaa loppua, on apuja saatavilla.

– Yllätyksiä ja odottamattomia ongelmia tulee aina. Arkisin meillä on sairaanhoitajat paikalla, joilla on vähemmän asiakaskäyntejä. He ovat aina valmiina taustajoukoissa, jos hoitajat tarvitsevat apua. Työyhteisö on todella hyvä, koska se tukee ja auttaa toisiaan. Turhaa sormella osoittelua ei meillä ole, vaan vedämme koko porukka yhtä köyttä. Sellaisessa porukassa on mukavaa työskennellä.

Laakkonen arvostaa työnsä monipuolisuutta.

– Kotihoidossa lähihoitajat tekevät paljon sairaanhoidollisia, perushoidollisia ja kodinhoidollistakin työtä, jonka lisäksi meillä on kuntoutuskäyntejä sekä virkistys- ja ulkoilukäyntejä. Auriolla tarjolla on monipuolisia tehtäviä ja aikaa asiakkaille.