Harjoittelusta työsuhteeseen

Seitsemän viikon työharjoittelunsa aikana Jane Parkkila pääsi näkemään millainen paikka Aurio Hoiva olisi työskennellä. Suomen Diagoniaopistosta lähihoitajaksi keväällä 2018 valmistunut Parkkila vakuuttui työpaikan sopivuudesta ja kun tunne oli molemminpuolinen, aloitti Parkkila työnsä Aurio Hoivan lähihoitajana.

Parkkilan työnkuvaan kuuluu perushoitoa, kodinhoitoa ja myös esimerkiksi asiakkaiden saattamista kauppareissuille.

– Meillä on myös virkistyskäyntejä, mitä ei kaikissa työpaikoissa pääse tekemään. Vaikka teen paljon tyypillistä hoitotyötä, pääsen toteuttamaan myös hoivatyökäyntejä. Työ on monipuolista ja mielekästä. Koskaan ei ole kahta samanlaista päivää, vaan aina pääsee tekemään jotain uutta, Parkkila kuvailee.

Harjoittelussaan Parkkila sai hyvät eväät työhön.

– Normaalisti meillä on uusille työntekijöille perehdytystä, mutta minun kohdallani sitä ei tarvittu. Minulla oli niin hyvä ohjaaja ja ohjaus työharjoittelun aikana, että minun oli helppoa päästä mukaan työhön. Sain palautetta ja vastuuta jo harjoittelujaksoni aikana.

Parkkilalla oli harjoittelunsa jälkeen valinnanvaraa työpaikassa, mutta hän päätyi Aurioon.

– Työ Auriolla tuntuu omalta. Aluksi jännitti toimia yksin, mutta työn tekemisen myötä ja hyvällä yhteistyöllä hommista on selvitty. Onnistuminen on palkitsevaa.

” Ilmapiiri on Auriolla mukavin kaikista paikoista missä olen tähän asti ollut. Se vaikuttaa työmotivaatiooni todella paljon.

Apuja onkin aina saatavilla, jos eteen tulee uusi tilanne. Taustajoukoissa lähihoitajille ovat niin toiset hoitajat, kuin myös sairaanhoitajat ja hoiva-avustajat. Työpaikan hyvän yhteishengen takia työkavereilta on helppoa pyytää apua.

– Meillä on tosi hyvä yhteishenki ja läheinen tunnelma. Kaikki ovat toisilleen avuksi. Emme välttämättä näe toisiamme päivittäin työn luonteen takia, mutta kaikkien kanssa on helppo toimia, kertoo Parkkila.

Auriolla omaan työhön pystyy Parkkilan mukaan vaikuttamaan enemmän, kuin mihin hän oli tottunut.

– Omia ehdotuksia otetaan vastaan ja kuunnellaan. Julkisissa paikoissa ei välttämättä edes näe työnjohtoa. Auriolla olemme paljon myös työnjohdon kanssa tekemisissä, joten kanssakäymisestä muodostuu luontevampaa.

”Auriolla omaan työhön pystyy vaikuttamaan enemmän kuin mihin olin tottunut. Omia ehdotuksia otetaan vastaan ja kuunnellaan.”

Kerran kuukaudessa järjestettävässä, kaikille työntekijöille avoimessa tiimipalaverissa käsitellään varsinaisten työasioiden lisäksi myös työyhteisöön liittyviä asioita.

– Viimeksi suunnittelimme virkistyspäivää, tutustuimme yrityksen uusiin autoihin ja kuulimme uudesta Lahden toimipisteestä. Samalla palaverissa esittäytyi pari uutta työntekijää. Työntekijänä on tärkeää tietää, missä mennään ja mitä on tapahtumassa.

Miten Parkkila summaisi työnsä Auriolla?

– Tämä on palkitsevaa ja mukavaa työtä mahtavassa porukassa.