Turvallinen oppimisympäristö kasvattaa

Essi Mäkelä oli Auriolla harjoittelussa kolme kertaa ennen työllistymistään yritykseen. Lähihoitajaksi valmistunut Mäkelä kertoo, että Auriolla harjoittelussa sai paljon vastuuta, laadukasta ohjausta ja opettavaisia työtehtäviä.

Mäkelä pääsi harjoittelujaksoillaan kokeilemaan erilaisia työrooleja: ensimmäisen jakson hän vietti harjoitteluohjaajan kanssa ja toisen hän suoritti yksin. Viimeinen kaksiviikkoinen kului sairaanhoitajien kanssa, joiden mukana työssä tehtiin enemmän sairaanhoidollisia töitä, kuten verinäytteiden ottamista, pistoksien antamista sekä kartoituskäyntejä.

– Pidän oppimisen kannalta tärkeänä, että minulla on ollut mahdollisuus kokeilla erilaisia rooleja työn sisällä. Oli tosi hyödyllistä oppia esimerkiksi pistämään kunnolla harjoittelun aikana.

Uudet asiat tuottavat monille työntekijöille hankaluuksia. Mäkelä kokee, että apua on tullut aina kysyttäessä.

– Vastuuta saa niin paljon kuin pystyy ottamaan, mutta kysymällä selviää. Olen kysellytkin paljon apua, jos eteen on tullut tilanteita, jotka eivät ole olleet aiemmin tuttuja. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tietyt haavanhoitotilanteet ja lääkkeenjaot. Lisäksi jos olen yhtään epäillyt voiko asiakkaan jättää yksin, olen aina varmistanut asian sairaanhoitajalta.

Miten Mäkelä otettiin opiskelijana vastaan?

– Auriolle oli mielestäni helppo tulla ja minut otettiin tosi hyvin vastaan. Minusta on alusta alkaen tuntunut, että minusta ja siitä miten teen työtäni ollaan kiinnostuneita.

”Auriolla rima on korkealla ja asiat halutaan tehdä hyvin.”

Mäkelän mukaan kehitysehdotukset otetaan hyvin vastaan ja Auriolla kannustetaan kertomaan omia näkemyksiä kentältä.

– Palautteen anto on toiminut molemmin puolin: minulta on kysytty mielipiteitä ja olen niitä myös itse antanut. Kentällä näkee asioita, joita ei välttämättä huomaa toimistolta.

Aurio on Mäkelän mukaan turvallinen ja ystävällinen harjoittelupaikka.

– Kun etsin harjoittelupaikkaa, oli Auriolla kaksi paikkaa vapaana. Luokkatoverini kertoivat Auriosta hyviä kokemuksia, joten päätin hakea harjoittelupaikkaa Auriolta. Lisäksi kävin ensin Auriolla esittäytymässä ennen harjoittelua. Tämä oli hyvä tilaisuus tutustua molemmin puolin.

”Aurio on rento työpaikka, johon on kiva mennä päivittäin.”

Mäkelä jatkoi lähihoitajana Auriolla heti valmistumisensa jälkeen. Työtarjouksen hän sai harjoittelunsa aikana.

– Aurio on avoin ja hieno työpaikka. Siellä otetaan palautetta vastaan, kuunnellaan ja halutaan kehittää toimintaa. Rima on korkealla ja asiat halutaan tehdä hyvin. Ilmapiiri on meillä tosi hyvä.

Auriolla työntekijänä jatkaminen oli luonnollinen seuraus harjoittelulle, jossa opittiin tuntemaan tulevat työkaverit, asiakkaat sekä kehitettiin omaa osaamista turvallisessa ympäristössä.

– Kun talon tavat olivat jo ennalta tutut, oli työssä helppoa aloittaa ja työtehtävät olivat tutut, kertoo Mäkelä.