Uutta näkökulmaa opiskeluun

Heta Kujala on pian valmistuva sairaanhoitajaopiskelija, joka työskenteli kesän Aurio hoivalla lähihoitajana. Kesän aikana Kujala sai vastuuta ja pääsi käyttämään opittua käytännössä: ja tarttuipa mukaan uutta näkökulmaa myös opintojen loppusuoralle.

Kujala työskenteli Auriolla kesän ajan täysipäiväisesti lähihoitajana. Työnkuva koostui pääasiassa kenttätyöstä kotihoidossa.

 • Asiakaskäyntien aikana huolehditaan perusasioista, kuten ruokailusta, lääkkeistä ja hygieniasta. Välillä autamme asiakkaita maksamaan laskuja, tai teemme kauppa- ja apteekkitilauksia. Työssä pääsemme auttamaan monipuolisesti perusarjessa.

Jotta sairaanhoitajaopiskelija saa työskennellä lähihoitajan sijaisena, täytyy suoritettuna olla 60 opintopistettä. Kujalan tavoitteena on saada opinnot päätökseen ensi vuoden loppuun mennessä mennessä, joten hänen valmiutensa työhön olivat hyvässä kunnossa.

 • Työssä sain ottaa paljon vastuuta, joka oli aluksi jännittävää, mutta jälkikäteen katsottuna palkitsevaa. Työ on ollut hyvin opettavaista ja on ollut kiva huomata, että olen pärjännyt siinä hyvin.

Entä minkälaista näkökulmaa Kujala sai opintoihinsa?

 • Työ on tietysti vaihtelua opiskeluarkeen. Varsinainen palkkatyö eroaa myös merkittävästi työharjoittelusta, jossa kuljetaan paljon harjoittelun ohjaajan perässä. Auriolla sain viedä osaamistani laajasti käytäntöön, josta tarttui myös paljon käytännön oppia koulussa opitun teorian päälle.

”Aurio on yrityksenä lämminhenkinen. Työntekijöistä ja asiakkaista pidetään todella hyvää huolta. On ollut ihanaa huomata, että se todella on niin, eikä jää pelkän puheen tasolle.”

Aurio oli Kujalan ensimmäinen työpaikka: tätä ennen hän on ollut alan töissä vain harjoitteluissa.

 • Minulla ei ollut aiemmin selkeää käsitystä kotihoidon arjesta, mutta työ Auriolla on ollut silti todella positiivinen yllätys. Minut otettiin hienosti vastaan, ja koin opiskelijana olevani samalla tasolla muiden työntekijöiden kanssa.

Kotihoito on Kujalan mukaan tiimityötä, vaikka varsinaiset käynnit tehdäänkin useimmiten yksin.

 • Kotihoidossa tehdään tiimityötä, jolloin pääsemme yhdessä kehittämään toimintaa ja ratkaisemaan asiakkaan ongelmia. Vaikka työ onkin itsenäistä, on tiimin tuki aina mukana.

Auriosta on muodostunut Kujalalle kesän aikana selkeä kuva työnantajana.

 • Aurio on yrityksenä lämminhenkinen. Työntekijöistä ja asiakkaista pidetään todella hyvää huolta. On ollut ihanaa huomata, että se todella on niin, eikä jää pelkän puheen tasolle.

Myös työyhteisö on tehnyt Kujalaan vaikutuksen.

 • Kaikki ovat todella päteviä ja osaavia, sekä ystävällisiä ihmisiä. Olen saanut aina työkavereilta tsemppiä, joka on hankalissa tilanteissa tärkeää.

Hän pitää Aurion työyhteisön moninaisuutta yrityksen voimavarana.

 • On hyvä, että työntekijät ovat myös keskenään erilaisia, koska niinhän asiakkaatkin ovat. Kaikilta tulee mukaan kokonaisuuteen omaa näkökulmaa.

Joitain yllättäviäkin asioita mahtui kesään. Vaikka Kujalalle ei ollut aiempaa kokemusta kotihoidosta, hän oli muodostanut päässään kuvan työstä.

 • Yllätyin siitä, että miten paljon tiimiin ja asiakkaisiin tutustuu ja muodostuu oma suhde. Kun tuntee ihmiset paremmin, pystyy keskittymään yksilöllisesti asiakkaan hoitoon. Joskus tuli esiin yllättäviä keskusteluja asiakkaiden kanssa, jotka lähensivät meitä. Sitä en olisi ennakkoon osannut ajatellakaan.

Kujala jatkaa syksyllä keikkatyöntekijänä Auriolla opiskeluidensa ohella.

 • Auriolla pystyn itse määrittämään, kuinka paljon vuoroja pystyn tekemään, joka on opiskelijan vaihtelevissa tilanteissa tärkeää.

Muille opiskelijoille hän suositteleekin Auriota työpaikkana.

 • Kannattaa lähteä rohkeasti töihin, jos kokee, että oma aika ja resurssit riittävät. Kun on rohkea ja muistaa kysyä tarvittaessa apua, niin pärjää kyllä. Auriota pystyn suosittelemaan niin harjoittelu- kuin työpaikkanakin, Kujala toteaa.