Tietoa palvelusetelistä

Palveluseteli 1.1.2020 alkaen

Kysy kunnan edustajalta oletko oikeutettu saamaan palveluseteliä. Palvelusetelillä sinulla on mahdollisuus valita säännöllinen kotihoidon Aurio Hoivan kotihoitopalvelut samalla kotihoitomaksulla kuin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotihoito. Laskuttaja on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Palvelusetelillä tuotettuun palveluun ei ole kotitalousvähennyskelpoinen. Lisäpalvelut maksat itse ja niihin voit hakea kotitalousvähennystä.

Säännöllinen kotihoidon palveluseteli

Kotihoitoa voidaan myöntää ikäihmiselle tai pitkäaikaissairaalle, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa arkielämän toiminnoista itsenäisesti tai omaisten avulla, ja jonka avuntarve täyttää kaupungin kotihoidon kriteerit. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaativat päivittäistä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Säännöllisen kotihoidon kriteerit täyttävälle henkilölle voidaan myöntää palveluseteli vaihtoehtoisena palveluna kaupungin antamalle palvelulle enintään vuodeksi kerrallaan.

Tilapäinen kotihoidon palveluseteli

Kaupunki voi myöntää kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle kiinteähintaisen palvelusetelin tilanteessa, jossa palvelutarve on tilapäistä ja lyhytkestoista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi sairaalasta kotiutuminen.

Veteraanien kotiin annettavat palvelut

Palveluiden saaminen edellyttää, että henkilö esittää kuvallisen Kela-kortin, jossa on kääntöpuolella R-tunnus. Vaihtoehtoisesti henkilö voi esittää todistuksen, jossa on maininta rintamasotilastunnuksesta, rintatunnuksesta tai rintamapalvelustunnuksesta.

Valtiokonttori korvaa rintamaveteraanien kotihoidon ennakkokorvausmenettelyllä. Hyvinvointivointikuntayhtymä järjestää veteraanien kotihoidon maksuttomana 1.2.2019 lähtien.

Kysy myös avokuntouksesta ja ateriapalvelusta.

Omaishoidon vapaan palveluseteli

Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen, jos omaishoidettavan hoitoa ei haluta tai voida järjestää kaupungin hoito- ja palveluyksiköissä tai palvelusetelin käyttöön on muu perusteltu syy. Palvelusetelillä omaishoitaja voi hankkia korvaavaa hoitoa kotiin.

palveluseteli

Ota meihin yhteyttä

  ryhmäkuva_2019_blue3

  Aurio Hoiva Oy

  045 136 5303 
  Puhelut arkisin klo 8.00 - 16.00
  Virka-aikana tavoitat alueiden sairaanhoitajat omista numeroista.

  0600 390 400 (1,52e/min + pvm/mpm)
  Puhelut kaikkina viikonpäivinä klo 7.00 - 22.00.

  asiakaspalvelu@aurio.fi
  Toimipiste ja postitusosoite
  Lepikonkatu 10, 15100 Lahti